O Zemlji znanja

Zemlja znanja je nevladino i neprofitno udruženje građana, čiji je osnovni cilj da doprinese društvenom i ekonomskom napretku Srbije putem razvoja ljudskog kapitala koji odgovara aktuelnom tržišnom kontekstu

Pročitajte više

Klub Zemlja znanja

Klub "Zemlja znanja" podržava mlade, obrazovane i preduzimljive ljude i pomaže im da podignu svoje kompetencije za pronalaženje zaposlenja ili otpočinjanje sopstvenog biznisa

Pročitajte više

Naši projekti

Udruženje građana "Zemlja znanja" kao mlada organizacija radilo je nekoliko projekata u saradnji sa drugim organizacijama

Pročitajte više

O zemlji znanja

Verujemo da je ulaganje u edukaciju građana od presudnog značaja za napredak celokupnog društva. Takođe, svedoci smo da obrazovni sistem u Srbiji, najčešće nije u skladu sa potrebama tržišta.

Zato nastojimo da pomognemo razvoj obrazovanog i kompetentnog kadra, naročito mladih, putem edukacija zasnovanih na EU i međunarodnim standardima. Uvereni smo da je neophodno podsticati razvoj preduzetničkog duha kod građana, institucija i poslovnih subjekata, promovisati celoživotno učenje, biti u skladu sa aktuelnim evropskim i svetskim trendovima. Smatramo da je potrebno unaprediti kvalitet obrazovanja u Srbiji. Prioritetne aktivnosti udruženja su usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta, te povećanje prilika za zapošljavanje.

Kontaktirajte nas